Lidmaatschap

Als lid van de VOS kun je kostenloos deelnemen aan alle activiteiten. Daarnaast kom je (als je dat wilt) met bedrijfsnaam, slogan en logo op onze website te staan. Is er nieuws over (een activiteit van) je bedrijf? Geef het door, dan nemen we het op in onze Nieuwsbrief en op de website.

Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie bedraagt 100 euro.  Bij aanmelding na de 1ste dag van ieder kwartaal  bedraagt de contributie een evenredig deel van de jaarcontributie. Je ontvangt daarvoor een factuur van de penningmeester.

Aanmelden kan eenvoudig via het online inschrijfformulier.

Opzeggen kan tot uiterlijk één kalendermaand voor het daarop volgende verenigingsjaar en uitsluitend schriftelijk per email naar info@vos-ondernemers.nl.