4 maart 2020

Terugblik Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2020

Een grote groep VOS-leden was op deze avond aanwezig. Naast de gebruikelijke verslagen die gedaan werden over de gang van zaken bij VOS, werden er ook handige tips uitgewisseld door VOS-leden. Daarnaast zijn er die avond ook nog een paar nieuwe VOS-leden bijgekomen.

Voor Monique Donga was dit haar laatste avond in de rol als voorzitter van VOS. Na een unanieme instemming door de aanwezige leden heeft zij het stokje overgedragen aan Kerstin Strobach.