27 maart 2020

Coronacrisis – Goed nieuws voor therapeuten

Onlangs is er een brief van de RBCZ verstuurt naar verschillende beroepsverenigingen met het verlossende woord:

Tijdens de periode dat de overheid maatregelen heeft getroffen om verspreiding van het Coronavirus te remmen, kunnen zorgverleners ‘zorg op afstand’ leveren onder de volgende voorwaarden:

  • De verzekerde dient akkoord te gaan om de ‘zorg op afstand’ te ontvangen.
  • De zorgverlener dient duidelijk (liefst per mail aan de verzekerde) aan te geven wanneer het consult plaats gaat vinden (conform een regulier consult)
  • De zorgverlener dient duidelijk aan te geven welke applicatie hij gebruikt en dient zich ervan te vergewissen dat dit een veilige AVG proof applicatie betreft en de verzekerde hierover (per mail) te informeren. (niet veilig zijn Skype, Zoom, Whatsapp en Facetime)
  • De zorgverlener dient voorafgaand aan te geven welk tarief hij hiervoor in rekening brengt zodat de verzekerde kan afwegen of hij/zij wel of geen gebruik hiervan wil maken.

Graag attendeert de RBCZ op hun eigen speciale Corona-pagina op hun website: https://www.rbcz.nu/het-coronavirus.html