Bouwburo Vitruvius BV

Monumenten, restauraties & renovaties

Bouwburo Vitruvius BV is van origine een calculatieburo voor monumenten. De ontwikkelingen in de restauratiesector hebben Vitruvius de mogelijkheid geboden dit uit te breiden tot een compleet restauratieplan. Een restauratieplan bestaat onder andere uit een bouwtechnische opname, schadebeeld tekeningen, bestek, begroting en eventueel een meerjarenonderhoudsplan.

Lees meer op de website van Bouwburo Vitruvius BV

Ook lid van VOS: